Selv indenfor specialiserede brancher stiller brugerne krav om godt, effektivt og værdiskabende design.

De traditionelle systemer og brugerflader er på vej ud, og nye tendenser vinder frem hos brugere, der er vokset op med iPhones, tablets og intuitivt design.

I forbindelse med lancering af et nyt produkt, ønskede Terma en mere brugervenlig designretning. Terma er Danmarks største forsvarsvirksomhed og er førende inden for radar- og missionskritiske teknologier.


Terma arbejder kontinuerligt med at være på forkant med højteknologiske løsninger. Men som i mange andre brancher ændrer kunde- og brugerbehov sig sammen med trends på det digitale område. Der var ligeledes et ønske fra Termas side om øget produktgenkendelighed og brand-positionering i forhold til eksportmarkeder.

Terma stod overfor at udvikle nye digitale løsninger til et nyt segment inden for det maritime område og tog derfor kontakt til Little Studio & Zimplifi om designmæssig bistand til at adressere disse udfordringer.
 

Proces

Zimplifi og Little Studio tror på agil designudvikling, hvor der i et samarbejde med brugere, Terma og andre interessenter arbejdes i hurtige iterationer og loops. På baggrund af trend- og brugerresearch udviklede vi i fællesskab den fremtidige designretning for konkrete digitale løsninger & brugerinterfaces.

Med fokus på brugerne, produktets kerneydelse og værdier, blev der identificeret og udviklet design, brandkoncepter og principper for en digital designretning. For at sikre den rigtige retning, udviklede vi sammen en prototype med fokus på interaktionsstruktur, som blev afprøvet på udvalgte brugere. Med udgangspunkt i de løbende tilbagemeldinger og feedback udviklede vi den fremtidige design- og brandretning i forhold til struktur, grafisk udtryk og layout.

Ved valg af designprincipper, blev der eksempelvis lagt vægt på, at designet skal centeres omkring grafisk visualisering og billeder, så designet bliver så intuitivt som muligt. Designkoncept blev ligeledes fintunet, så produktet fremover har et subtilt udtryk i forhold til logo og brand, der således knytter Terma og produkt tættere sammen uden at gå på kompromis med det professionelle udtryk.

På baggrund af den færdige prototype udviklede Little Studio og Zimplifi en demovideo til salgsfremstød på messer. Formålet var at vise kunder det fremtidige system og løsning på en mere interaktiv og involverende måde, for at styrke salgspotentiale og interessen for det fremtidige system.

 

Resultat

Fremtidig digital designretning for Terma’s produkter med principper for:

  • Fleksibelt designkoncept til anvendelse på tværs af produktportefølje

  • Interaktionsdesign

  • Designstil og brandkoncept

  • Invisio prototype med valgt & implementeret design og interaktion for C–Flex system & produkt

  • Demovideo af C–Flex designet til demo på messer