Med en digital designretning tog Terma de første skridt til en fleksibel brugerinterface-platform, der skal sikre hurtig & effektiv udvikling, samt state-of-the-art brugeroplevelse på tværs af fremtidige digitale løsninger.


Selv indenfor specialiserede brancher stiller brugerne krav om godt, effektivt og værdiskabende design. De traditionelle systemer og brugerflader er på vej ud, og nye tendenser vinder frem hos fremdige brugere, der er vokset op med iPhones, tablets og godt design. I forbindelse med lancering af et nyt produkt og nye digitale løsninger ønskede Terma en mere brugervenlig designretning. Terma er Danmarks største forsvarsvirksomhed og er førende inden for radar- og missionskritiske teknologier.

Terma arbejder kontinuerligt med at være på forkant med højteknologiske løsninger. Men som i mange andre brancher ændrer kunde- og brugerbehov sig sammen med trends på det digitale område. For at differentiere egne produkter fra konkurrenters, er der ligeledes et stigende krav om genkendelighed og brand-positionering.

Terma har udviklet en ny designretning for deres C-Series produktportefølje, der skal sikre brugervenlighed samt et stærkt brand DNA. Et er retning, men noget andet er imidlertid at sikre, at retningen implementeres på tværs af relevante produkter, og at den valgte designretning skaber en ensartet oplevelse for brugere på tværs af produktporteføljen. Terma tog derfor kontakt til Little Studio & Zimplifi for at få udviklet et fundament for deres brugerinterfaces, der kunne anvendes på tværs af digitale produkter.
 

Proces

Med udgangspunkt i den valgte designretning for C-Series produktportefølje tog Terma næste skridt med henblik på at videreudvikle designkomponenter, ikoner og byggeblokke for deres fremtidige interaktionsdesign.

I samarbejde med et projektteam bestående af softwareudviklere, -arkitekter og –designere, videreudviklede Zimplifi og Little Studio et ”User Interface” bibliotek.

Det omfatter beskrivelser og specifikationer for komponenter som eksempelvis opstartsskærm, menustruktur, farvevalg, tekststørrelse og ikoner mv.

Biblioteket blev løbende testet og skal fungere som fælles guidelines for udvikling og design, så der sikres en ensartet implementering.

 

Resultat

  • Et User Interface bibliotek med beskrevne principper, guidelines og komponenter til udviklingen af fremtidigt digitalt design.

  • Et User Interface bibliotek testet og afprøvet på tværs af produktporteføljen i forhold til at sikre fleksibilitet i designet på interaktion og designstil på komponenter.

  • Hurtigere udviklingstid i forhold til at genbruge komponenter på tværs af fremtidige produkter og løsninger inden for digitalisering.