Sunstone Water – et dansk firma inden for vand og energi sektoren, ønsker at etablere en forretning i Europa.  


På den baggrund er der fundet investorer, og virksomheden har ansat, CEO, COO, samt et antal nøglemedarbejdere. Virksomheden ønskede sparring til hhv. forretningsudvikling, samt videreudvikling af forretningen med øget fokus på kunden og brugeren. 
 

PROCES 

Sammen med Sunstone Water Group udviklede Zimplifi en strategi, der identificerede virksomhedens kerneydelse til det europæiske marked, samt differentiering af konkurrenter. Dette blev gjort via sparring på, samt beskrivelse af nuværende og fremtidige kunder og deres behov if. den teknologiske løsning, som Sunstone Water Group tilbyder. 
 

RESULTAT

En forretningsstrategi, segmentbeskrivelser af kunder og de vigtigste kontaktpunkter, samt et bruger og kundefokuseret fundament til videre udvikling af forretningen og fremtidige serviceydelser. Herunder fokus på, hvordan Sunstone Water som virksomhed positionerer og lancerer et teknologisk produkt, som er nyt for det europæiske marked. Kundefokus og brugerbehov er et nøgleord i resultatet.


ANBEFALING

rikke.png

Zimplifi har været behjælpelig med rådgivning og udvikling af vores strategi if. at sikre, at vi ikke kun har fokus på det teknologiske, men også på kundernes og brugernes behov på det europæiske marked. Både i forhold til at gå på markedet, samt med de services,  vi skal levere fremadrettet.

Samarbejdet med Zimplifi har givet et professionelt og værdifuldt input til vores fremtidige strategi. Zimplifi besidder via Sara Schøler Lass - en meget stærk viden om kundebehov inden for vandsektoren, samt et stærkt fundament til at arbejde med strategi og forretningsudvikling fra mange forskellige perspektiver.

Jeg vil til enhver tid kunne anbefale Sara Schøler Lass – og dermed Zimplifi til projekter om kundefokus, innovation og design af den gode kunde oplevelse.


Sune Lieknins Neve
COO – Sunstone Water Group

www.sunstonewater.com