Silkeborg kommune og HandelSilkeborg søger et mere attraktivt gågademiljø på Tværgade


Silkeborg kommune og HandelSilkeborg har et ønske om at sikre en øget differentiering og vækst i Silkeborgs gågademiljø, så det til stadighed er attraktivt for byens borgere og besøgende, samt kan stå distancen mod Storcentre og online butikker. Der skal fokus på kundeoplevelser. Til at løse denne opgave udvalgte kommunen gågaden - Tværgade som pilotprojekt, og tog kontakt til RisomDesign og Zimplifi for at få hjælp til at løse opgaven.

Proces

For at få skabt et fælles fundament og en fælles forståelse af, hvilke tiltag det var nødvendigt at sætte i gang, blev projektet præsenteret for repræsentanter og butiksejere i Tværgade. Her blev der defineret målgrupper for projektet, samt arbejdet med målsætninger og indhold. Der blev derefter udført kunderesearch på de 3 udvalgte målgrupper, både kvalitativt og kvantitativt – samt arbejdet med trendresearch if. fremtidens detailhandel.

På baggrund af dette, blev der igangsat co-creation workshops med kunder og butikker, hvor der blev udviklet ideer og tiltag, sombåde kunne styrke kommunikationen med kunderne på online og sociale medier, fysisk udsmykning og branding af gaden som helhed, og service oplevelser på tværs af butikkerne. Det gav fundamentet til det færdige koncept, som Zimplifi og Risom Design udviklede med fokus på brand, kundeoplevelser og fremtidige aktiviteter i Tværgade. Koncepterne blev efterfølgende testet og prioriteret på en workshop med kunder og forretningsejere.

Resultat

Samlet brand identitet, Logo, Tekst, koncept/guidelines for online og sociale medier, samt forslag til udsmykning af det fysiske miljø

Servicekoncepter og fokus på den gode kundeoplevelse på tværs af butikker ved værdisæt og kompetenceudvikling

Årshjul og aktivitetskalender til at understøtte den samlede kundeoplevelse på tværs af butikkerne.