Jyske Finans er landets største og mest erfarne selskab inden for bilfinansiering, men de er langt mere end dét. Der tilbydes finansiering til de fleste former for materiel til erhvervslivet.


Jyske Finans har konstant fokus på, hvordan de kan udvikle relationerne til deres kunder og fremtidige samarbejdspartnere med henblik på en tættere involvering i nye forretningsudviklingstiltag, samt skabelse af en stærkere brandoplevelse.

I et samarbejde med Zimplifi blev første tiltag til Jyske Finans Academy udviklet og kick-startet. Formålet med Jyske Finans Academy er at inspirere, samt tilbyde nye former for services og oplevelser til nuværende og fremtidige kunder.

Proces

Jyske Finans og Zimplifi tog sammen det første step til Jyske Finans Academy, herunder udvikling af form og indhold, samt afholdt det første arrangement for udvalgte kunder. Formålet var at inspirere nuværende nøglekunder, samt skabe tættere relationer, både ved drøftelse af fremtidige udfordringer og muligheder forretningsmæssigt, samt skabe et solidt fundament for inspiration og videndeling på tværs af forretningsmiljøer og brancher.

Føste step indeholdt foredrag og input om salg som differentieringsparameter, fremtidens kunder, samt et praktisk eksempel fra en virksomhed, der fokuserer rigtig meget på kundedrevet forretningsudvikling.

Resultat

Øget synlighed og relation til kunderne, der medvirker til en øget styrkelse af Jyske Finans brand & positionering

Første step til Jyske Finans Academy som et tiltag, der skal være det fremtidige fundament for videndeling, inspiration og nye services til kunderne